KL-IK heeft ervaring met psychiatrie, verslaving, justitie enz…

Na jarenlange werkervaring bij diverse zorginstellingen en justitiële inrichtingen, opererend vanuit diverse rollen (van groepsleider tot manager), zijn wij van mening dat er voor iedere zorgvrager een eigen stukje maatwerk opgezet dient te worden. 

In onze maatwerktrajecten zetten wij gediplomeerde zorgverleners, ervaringsdeskundigen, buddy’s en ons verder reikend netwerk in. Hierin vinden wij het belangrijk dat er altijd een goede match ontstaat! Onder een “match” verstaan wij de klik tussen cliënt en hulpverlener.

KL-IK biedt meer …

Naast onze reguliere zorg bieden wij ook cursussen aan om onze klanten krachtiger te maken zodat zij sneller eigen regie kunnen pakken. Lees hierover meer onder de kopjes modules.

Een KLIK hebben

Als je je er een beetje in verdiept kom je waarschijnlijk tot dezelfde conclusies als wij: De klik bestaat zonder uitzondering uit vier elementen:

 1. Delen van ervaringen en gevoelens
  Het gevoel van samenzijn ontstaat wanneer je het gevoel hebt dat je iets deelt. Een visie, een interesse, een gevoel, een reis, een werkvloer, een geheimpje, dezelfde kledingsmaak, een button. Het gevoel van herkenning ontstaat soms al wanneer we iets heel onnozels met elkaar delen.
 2. Elkaars grenzen in de gaten houden zodat je kunt ontspannen
  Sociale vaardigheden zijn essentieel. Mensen die oog houden voor elkaars grenzen en verlangens, en deze respecteren, geven elkaar een veilig en vertrouwd gevoel. Een klik gedijt alleen in wederzijds vertrouwen. Pas wanneer je allebei het gevoel hebt dat je veilig en vertrouwd in elkaars buurt kunt zijn, dan kun je de grenzen tussen jullie laten vervagen.
 3. Samenzijn in het hier en nu
  Je maakt je geen zorgen over wat je met het contact moet, en waar of wanneer het gaat eindigen. Er is aandacht voor wat er in het huidige moment gaande is. In zekere zin vergeet je  jezelf en ga je op in het gesprek zelf. Het gaat vanzelf.
 4. Het gevoel dat je allebei jezelf kunt zijn
  Het contact voelt als een ontdekkingstocht waarbij je geïnteresseerd en nieuwsgierig blijft naar wat er nog komt. Jullie doen je allebei niet anders voor dan je voelt en denkt waardoor het contact zowel kwetsbaar als krachtig is. Dit versterkt de band. Je bent niet zelfbewust en teveel bezig over wat je nou wel of niet kunt zeggen. Er is een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid. Jullie zijn het erover eens dat jullie het oneens mogen zijn.

Als deze vier zaken elkaar overlappen zorgt dit voor een natuurlijke balans in het contact, dan is het een gevoel van een ongedwongen samenzijn. Vaak voelen mensen zo’n soort klik pas wanneer ze elkaar een tijdje kennen. Pas dan zijn ze voldoende ontspannen en genoeg vertrouwd. De meeste mensen herkennen het als ze stilzwijgend bij elkaar kunnen zijn. Hierom zullen ze paradoxaal genoeg juist niet snel om woorden verlegen zitten.

Als je je niet druk maakt om elkaar, dan ontstaan er spontaan nieuwe gedachten en invalshoeken in jullie interactie.

Michael Wauters

Michael Wauters (32 jaar, HBO):

Eerste werkervaring Sociotherapie in een Tbs-kliniek, vervolgens gewerkt als oa.; case- manager bij

Levanto, groepsleider/ trainer Youturn Keerpunt, als Zzp’er ingevlogen op behandel-, crisis-en

traumagroepen voor Jeugd, Projectleider van een (toentertijd) nieuwe zorgorganisatie en vervolgens als

Zorg coördinator een team aangestuurd in een maatschappelijke opvang op een doorstroomvoorziening

Beschermd Wonen. O ja..

‘Ik heb Asperger en heb vroeger last gehad van psychosen. Hetgeen toen een last was, gebruik ik nu als

mijn kwaliteiten: verbanden leggen, analyseren, verdiepen in een andere dimensie.

Kortom: Bridging en Bounding!

Ik ben een soort van nulmeting. Hierdoor voel ik mijn cliënten aan en sluit ik aan..

Kortom: Maak van je ervaring je kracht en laat je kennis deze kracht verwoorden.’

Bert Dahmen
14 jaar geleden heb ik mijn eerste werkervaring mogen opdoen in het psychiatrisch ziekenhuis Ziekeren in Sint Truiden Belgie. Daar heb ik veel mogen leren over verschillende behandelmethodes en duidelijk gekregen in welke tak ik absoluut niet wil werken.

Vervolgens ben ik ervaring gaan opdoen bij Algemeen Maatschappelijk Werk, Pension Roerzicht en Gastenhof. Laatste 10 jaar, in diverse functies mogen ontplooien  o.a. als
Trajectbegeleider, Teamcoach en Manager Extramurale Zorg, bij Moveoo(Maatschappelijke Opvang).
Ik bejegen onze doelgroep zoals ik ook ieder ander zou bejegenen. Zo vind je de beste aansluiting en win je vertrouwen.