Een aantal kernwaarden zijn voor KL-IK leidend in besluitvorming en hulpverlening. Keuzes en activiteiten toetsen we hieraan. Maar deze waarden staan voor meer.

“De KL-IK waarden weerspiegelen het karakter en de eigenheid van KL-IK als organisatie en van ons als initiatiefnemers. KL-IK is geen concept of formule, maar een chemie. Het is een organisatie waarin wij en de cliënten onszelf herkennen en waarin we samen telkens nieuwe dingen van onszelf kunnen ontdekken.”

Betrouwbaar

Cliënten, begeleiders en opdrachtgevers weten dat ze op KL-IK kunnen rekenen. We komen onze afspraken na, zeggen niets toe wat we niet waar kunnen maken en staan voor wat we doen. Voor betrouwbaarheid is eerlijkheid nodig en dat is er alleen als begeleiders en de organisatie een open en transparante houding hebben naar de cliënt en ook kritisch zijn naar zichzelf. Betrouwbaarheid vraagt tevens persoonlijke betrokkenheid. Het gevoel bij begeleiders en cliënten dat we een klik hebben, is hiervoor de belangrijkste graadmeter.

Aanwezigheid

Voor mensen die de regie in hun leven kwijt zijn, nemen KL-IK begeleiders (tijdelijk) die regie over. KL-IK biedt een vangnet waar mensen op kunnen vertrouwen. En als we niet meteen aansluiting of een oplossing vinden, blijven we toch aanwezig. Dat kan in direct contact of indirect via ons uitgebreid netwerk.

Gelijkwaardig

De (werk)relatie tussen cliënten en begeleiders komt op de eerste plaats. Krachtgericht werken gaat uit van een ondersteunende houding van de

hulpverlener. Het uitgangspunt voor de relatie is gelijkwaardigheid. En uit wederzijds respect groeit vertrouwen. “Elkaar leren kennen, je in elkaar herkennen, samen verkennen en uiteindelijk ook naar elkaar bekennen, zo bouwen wij aan een gelijkwaardige werkrelatie.”

Verantwoordelijk

In de werkrelatie heeft zowel de professionele begeleider als de cliënt zijn eigen verantwoordelijkheid, waardoor een gelijkwaardige omgeving ontstaat.

Oordeelvrij communiceren

Het doel van KL-IK is om een omgeving te scheppen waarin cliënten mogen

proberen, telkens opnieuw met vallen en opstaan. Communiceren zonder

oordeel is wat wij nastreven.