KL-IK heeft een breed aanbod van woningen in beheer voor mensen die meer zorg en begeleiding nodig hebben. Er zijn locaties voor zowel voor volwassenen als jeugdigen beschikbaar.

Vanuit de woonlocaties wordt er gewerkt vanuit een fasesysteem. Zo biedt de eerste woonfase 24uursbegeleiding en kan men doorgroeien naar een locatie met eigen faciliteiten. Door de groei in zelfstandigheid zal de behoefte in begeleiding afnemen met als doel uitstroom naar een zelfstandige woonruimte met of zonder ambulante begeleiding. KL-IK biedt maatwerk naar gelang van de behoeft van de hulpvraag. 
Wonen is mogelijk vanuit de volgende indicatie, namelijk:
 
  • Forzo;
  • Jeugdwet
  • Wmo;
  • Wlz.