Wonen

Geen onderdak? Dreiging tot uithuiszetting?
Wonen in een andere omgeving?

KL-IK werkt nauw samen met een aantal partners op de woningmarkt. KL-IK is in deze de bemiddelaar.
Met de combinatie tussen wonen en zorg, wordt er toegewerkt naar een basis voor jou.

Neem contact met ons op