Waarom een gedragscode?

We willen graag een zorgorganisatie zijn waar cliënten, bezoekers en medewerkers zich welkom, prettig en veilig voelen. We hanteren normen en waarden, evenals de maatschappij deze hanteert. Om het verblijf in onze locaties en de huisbezoeken door medewerkers zo prettig mogelijk te maken, zijn enkele gedragsregels opgesteld die voor een goed ‘’samen zijn’’ en ‘’samen werken’’ van belang zijn.

De gedragscode geldt tijdens alle activiteiten en vormen van zorg- en dienstverlening die  de zorgaanbieder aanbiedt, binnen en buiten de muren van onze organisatie.

 • Binnen de organisatie gaan wij respectvol met elkaar om. We houden rekening met elkaar.
 • We staan geen enkele vorm van verbale en/of non-verbale agressie, geweld en bedreiging toe. Manipulatie en/of chantage kan toebehoren tot een van deze vormen en is dus niet toegestaan.
 • Discriminatie, in woorden of daden, accepteren wij niet.
 • Seksuele intimidatie in woorden, gebaren of een fysieke uiting daarvan is niet toegestaan. Wat voor de een onschuldig lijkt, kan voor een ander bedreigend zijn.
 • Het gebruik van drugs binnen onze voorziening is verboden.
 • Roken doe je buiten.
 • Het vernielen van eigendommen van de organisatie, van medewerkers en/ of cliënten/ bezoekers is niet toegestaan.
 • Binnen de organisatie wordt diefstal in geen enkel geval getolereerd.
 • 1 á 2 bezoekers per keer mag, mits het geluid binnen de perken is. Meer bezoek dient gecommuniceerd en overlegd te worden (bv. Verjaardag).
 • Door de week is het na 22.00 uur rustig.
 • In het weekend iets later. Maar zeker geen nachtwerk.
 • Let op met lawaai. Bij klachten dien je je gedrag aan te passen of koptelefoon te gebruiken.

Als u als cliënt of bezoeker in aanraking komt met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, kunt u dit melden bij de aanwezige medewerker of bij de Manager.

Overtreding van de gedragscode
Wanneer u zich niet aan de regels van de gedragscode houdt, heeft dit gevolgen.

 • Wanneer u een lichte overtreding maakt of bij een eerste keer vertonen van onwenselijk gedrag kunnen wij u een formele waarschuwing geven.
 • Als deze waarschuwing niet voldoende is om uw gedrag te verbeteren, treffen wij bij herhaling of bij zwaardere vergrijpen maatregelen die passen bij de situatie. Hierover zal de manager (evt. met de directie) een besluit nemen.
 • We kunnen, waar dat van toepassing is, aangifte doen bij de politie.

Datum:
Plaats:

Handtekening cliënt: