Raad van Toezicht

De Directie is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg binnen KL-IK. Het interne toezichthoudende orgaan moet het beleid en de besluiten van de Directie toetsen. KL-IK heeft hiervoor een  raad van toezicht aangesteld. De Raad van Toezicht stelt zich positief kritisch op en houdt rekening met het publieke belang van KL-IK. Ook de perspectieven van direct betrokkenen (zoals cliënten en medewerkers) zijn belangrijk bij de toetsing.

Goede controle van de raad van toezicht verkleint of voorkomt het risico op incidenten binnen KL-IK.

Meer weten neem contact met ons op