KL-IK  KRACHTIG
DOOR MIJN IK! 

Begonnen door een klik, gestart met KL-IK’. Kl-IK is vernieuwend, een leefstijl en dit geven we door, ieder op een manier die bij hem matcht. Dat noemen wij ‘succes’.’ (Aldus owners & directie  Michael Wauters en Bert Dahmen over het leveren van Zorg op Maat binnen KL-IK)

IK ZOEK HULP MET

Wonen

Financien

Psyche

Sociale netwerk

Werk

Daginvulling

Huishouden

Contact met KL-IK

KL-IK de organisatie:

KL-IK de organisatie:

Soms loopt het leven even niet zoals je wilt en loop je tegen bepaalde problemen aan in je dagelijks leven. Dit kan van financiële aard zijn, maar ook te maken hebben met het voor jezelf zorgen of het vinden van activiteiten om de dag mee te vullen. Hierbij kan KL-IK jou helpen. Neem een kijkje bij “wat bieden wij/wat heb je nodig” om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen.

Sinds 2017 biedt KL-IK professionele zorg op diverse leefstijlgebieden aan jeugdigen en volwassenen vanaf 16 jaar binnen diverse Limburgse gemeentes, maar soms ook buiten deze regio. KL-IK richt zich hoofdzakelijk op het verbinden of‘matchen’ van (jong)volwassenen met de juiste vorm van hulp en – mocht dat nodig zijn – een externe hulpverlener. Momenteel heeft Kl-IK een aantal kleinschalige locaties Beschermd Wonen in ter beschikking, die worden gecombineerd met een uitgebreid en vernieuwend aanbod in dagbesteding. Daarnaast onderhoudt KL-IK contacten met andere hulpverleners die, afhankelijk van de hulpvraag, kunnen worden ingeschakeld om zo snel mogelijk in te kunnen springen op de behoeftes van de cliënt. Door deze manier van matchen, wordt uiteindelijk de juiste ‘klik’ gevonden.

Het klantenbestand van KL-IK bestaat uit een mix vanuit de WLZ, Beschermd Wonen (met en zonder verblijf) en Ambulante zorg vanuit de WMO. De kracht van Kl-IK ligt in het werken vanuit eigen ervaring en zo aan te sluiten bij de klant. Dit betekent dat KL-IK werkt met vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen, alsmede professionele hulpverleners zoals GZ-psychologen en pedagogen. Hierbij hechten wij grote waarde aan eigen persoonlijkheid, bij zowel onze cliënten als medewerkers: het moet immers matchen om de juiste ‘klik’ te vinden.

Doelgroep

KL-IK werkt voor en vooral samen met (jong)volwassenen vanaf 16 jaar die wat extra hulp kunnen gebruiken om stappen vooruit te zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die gediagnosticeerd is met een lichte verstandelijke beperking, een psychiatrisch ziektebeeld en/of psycho-sociale problematiek. Ook benamingen als burn-out, gezinsproblematiek, trauma(’s), schulden, autisme, borderline, adhd en meer horen wij vaker. Wij proberen voor al deze verschillende omstandigheden passende hulp te bieden in het dagelijks leven. ‘We zien in ieder mens bepaalde krachten en wij weten die naar boven te halen door naast hen te staan en samen te ondernemen.’

Meer informatie over Kl-IK klik hier
Directeur
Michael Wauters
“Mijn eerste werkervaring als hulpverlener was in een tbs-kliniek en vervolgens ging ik aan de slag in diverse functies: als case-manager bij Levanto, groepsleider bij Keerpunt, als zzp’er ingehuurd voor allerlei crisis-en traumagroepen binnen het domein jeugdzorg, als projectleider van een nieuwe organisatie en, als zorgcoördinator ter aansturing van een team gericht op de maatschappelijke opvang binnen een doorstroomvoorziening Beschermd Wonen. Hierdoor heb ik veel professionele kennis en ervaring opgedaan. Ook als persoon ben ik gegroeid: ik heb Asperger/een lichte vorm van autisme en daarnaast heb ik vroeger psychosen gehad. Wat ik toen als last ervoer, is nu mijn kwaliteit: ik analyseer veel en leg soms verbanden waar andere mensen dit niet zien, wat mij in dit werk juist ten goede komt.Zoals ik het zelf graag noem: bridging en bonding!”
Directeur
Bert Dahmen

“Veertien jaar geleden heb ik mijn eerste werkervaring mogen opdoen in het psychiatrisch ziekenhuis Ziekeren in Sint-Truiden, België. Daar heb ik veel geleerd over verschillende behandelmethodes en werd het voor mij ook duidelijk in welke tak ik absoluut wel en niet wilde werken. Daarna deed ik ervaring op bij Algemeen Maatschappelijk Werk, Pension Roerzicht en Gastenhof. De afgelopen tien jaar heb ik in diverse functies gewerkt, zoals trajectbegeleider, teamcoach en manager extramurale zorg bij Moveoo (maatschappelijke opvang).Voor mij zijn onze cliënten net als ieder ander en zo behandel ik ze dan ook. Zo vind ik de beste aansluiting, ofwel klik.”

KL-IK Biedt

Ambulant

Beschermd wonen met verblijf

Beschermd wonen zonder verblijf

Daginvulling

Vacatures KL-IK

KL-IK Nieuws

Tayfun Ozcan ‘turbine’ SEMINAR

Tayfun Ozcan ‘turbine’  is de regerende wereldkampioen 72,5 kg en heeft van grote namen gewonnen zoals Mohammed Khamal , Andy Souwer , Endy Semeleer , David Kiria. Ook vecht hij in november voor de [...]

KL-IK als ketenpartner binnen het Veiligheidshuis

Mooi om als KL-IK zijnde deel uit te maken van de integrale aanpak binnen het Veiligheidshuis onder het motto: -De Kracht van dichterbij- Door te werken aan een persoonsgerichte levensloopbenadering van de doelgroepen, door sleutelfunctionarissen [...]

Lees al het Kl-Ik Nieuws klik hier