Klachten/Opmerkingen

KL-IK wil graag dat cliënten tevreden zijn over de hulp die ze ontvangen en zijn altijd op zoek naar manieren om onze zorg te verbeteren. Als je klachten en/of opmerkingen over KL-IK hebt, dan horen wij dat graag. Wij willen je vragen om dan met ons contact op te nemen. Dat kan via info@kl-ik.nl.

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Je kunt je hierbij laten helpen door iemand die je vertrouwt.

We vertrouwen erop dat we in gesprek met elkaar er samen wel uitkomen.
Mocht dat niet lukken, kun je een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg.

De klachtencommissie is onpartijdig en onderzoekt de klacht en werken op basis van het principe hoor-wederhoor, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener. Bij het inschakelen van de commissie komt de klacht voor in een zitting.

Neem contact op met Kl-IK

Klachtenportaal Zorg.

We vertrouwen erop dat we in gesprek met elkaar er samen wel uitkomen.
Mocht dat niet lukken, kun je een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg.

De klachtencommissie is onpartijdig en onderzoekt de klacht en werken op basis van het principe hoor-wederhoor, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener. Bij het inschakelen van de commissie komt de klacht voor in een zitting.

Meer informatie klik hier

Vertrouwenspersoon Jeugdzorg

Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep doen op het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) als ze vragen, opmerkingen of klachten hebben over de geleverde zorg en de rechtspositie in de jeugdzorg.

Meer informatie klik hier