Wij hanteren de methodiek krachtwerk* om cliënten te ondersteunen, zodat zij volwaardig mee kunnen draaien in de samenleving. Krachtwerk maakt gebruik van de kracht en de mogelijkheden van cliënten en beschikbare hulpbronnen in de gemeenschap.

De methodiek is gebaseerd op 6 principes:

  • Mensen hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen
  • Focus op (individuele) krachten en niet op tekortkomingen
  • De cliënt heeft de regie over de begeleiding
  • De (werk)relatie tussen de cliënt en de hulpverlener komt op de eerste plaats
  • Werken in de natuurlijke omgeving
  • De samenleving is een oase van hulpbronnen

Daarbinnen werken we oplossingsgericht (Wat helpt om verbetering te krijgen?), systeemgericht (Wat houdt het probleem in stand?) en motivatiegericht (Hoe krijgen we de cliënt in beweging?)

*Wolf, J., 2016. Krachtwerk, Methodisch werken aan participatie en zelfregie. Bussum: Coutinho