Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de instelling. Zij praten mee over bepaalde beleidszaken en over praktische zaken rondom de zorg- en dienstverlening. Ook kan zij gevraagd en ongevraagd advies geven. Uitgangspunt van de Cliëntenraad is de ervaring van de cliënt met de zorg. Daarom is de Cliëntenraad een belangrijk orgaan binnen een zorginstelling. KL-IK heeft een uiterst betrokken cliëntenraad.

Wat is een Cliëntenraad?
Een Cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke instelling moet een Cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de WMCZ; de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Contact cliëntenraad
Wil je in contact komen met de cliëntenraad van KL-IK dan mail naar cr@kl-ik.nl