Vanaf december 2021 start KL-IK Reset met een dagbehandeling. Medio februari 2022 zal gestart worden met een klinische behandeling.

Voor wie
Wij behandelen jongeren en jongvolwassenen met meervoudige problematiek en hulpvragen. Denk hierbij aan:

 • Psychische problemen
 • Trauma’s
 • Gedragsproblemen
 • Verslavingen

Aanpak
Met onze aanpak bieden wij jongeren en jongvolwassenen tussen de 14 en de 23 jaar, die volledig zijn vastgelopen in hun leven, een intensief behandelprogramma met een verblijfsplek ( 12 weken ) aan. Na het intensieve behandelprogramma wordt er nazorg geregeld, zodat de deelnemers hun nieuw aangeleerde vaardigheden kunnen vasthouden. Bij KL-IK Reset kunnen zij werken naar herstel om vervolgens toe te werken naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Het is een systeemgerichte, zeer intensieve behandeling voor jongeren, en hun ouders, verzorgers. Daarbij is het streven de thuisbasis en de verbinding met het systeem te behouden. Wanneer er geen thuisbasis is, worden betrokken hulpverleners meegenomen in het traject en de nazorg. Het hebben van eigen inbreng, regievoering door de cliënt zelf en eventueel betrokken ouders of andere belanghebbenden speelt hierbij een belangrijke rol. De behandeling bestaat uit groepssessies en het voeren van 1-op-1 gesprekken. Verder bieden wij in het behandelprogramma veel DOE-activiteiten aan, zoals sport, muziek en creatieve activiteiten, waarbij een positieve gezondheid, gezonde voeding en het hebben van een klik centraal staat. Ook hebben wij aandacht voor de ontwikkeling van ADL-vaardigheden gedurende het verblijf. Doordat KL-IK ook woonbegeleiding en ambulante begeleiding aanbiedt, hebben wij altijd een passend aanbod voor de nazorg.

Intake
Het behandeltraject begint met een uitgebreide intake waarin de problematiek, de hulpvragen en de motivatie in kaart worden gebracht. Bij de intake worden ook de ouders/ verzorgers of andere belanghebbende betrokken om tot een volledig beeld van de jongere/jongvolwassene te komen.

Financiering
De financiering zal lopen via de (verlengde) jeugdwet of particulier welke geregeld wordt voor de start van de behandeling.

Behandelprogramma
Jongeren/jongvolwassenen krijgen een intensief behandelprogramma aangeboden van 12 weken, die gericht is op zijn/haar problematiek. De dagbehandeling zal op maat worden aangeboden. De deelnemers krijgen therapeutische groepssessies en individuele therapiesessies met daarnaast de sportieve en creatieve activiteiten. In de avond vindt er een educatieve activiteit plaats in de vorm van psycho-educatie en de dag wordt afgesloten met een dagafsluiting. Gedurende 24 uur is er altijd een medewerker aanwezig waarbij de deelnemers terecht kunnen. Door dit intensieve programma waarbij gekeken wordt naar eigen gedrag, gedachten en gevoelens en er gekeken wordt naar de gewenste toekomst, wordt er een levenslange verandering verwezenlijkt.

Daarnaast loopt gelijktijdig een programma voor ouders om schadelijke gezinspatronen te doorbreken en de verhoudingen binnen het gezin te herstellen.

Ons programma bevat onderdelen als:

 • Schematherapie (CGT)
 • individuele therapie
 • groepstherapie
 • cognitieve therapie
 • psycho-educatie
 • systeemtherapie
 • emotie-/agressieregulatie
 • traumaverwerking
 • sport- en creatief programma
 • nazorgtraject voor de jongeren/jongvolwassenen en ouders

Nazorg
Om terugval te voorkomen biedt KL-IK Reset een nazorgtraject aan voor zowel de jongeren/ jongvolwassenen als voor de ouders/verzorgers en/of het systeem. Door het nazorgtraject worden de deelnemers ondersteunt bij hun reïntegratie in de maatschappij, zodat de nieuw aangeleerde vaardigheden ingebakerd worden in hun dagelijks leven en er adequaat wordt gereageerd op triggers. Hierbij zal de aandacht liggen op daginvulling en zelfstandigheid. Bij het nazorgtraject voor ouders ligt de aandacht op het delen van ervaringen en het stellen van hulpvragen.

Team
KL-IK Reset werkt met een multidisciplinair team bestaande uit gedragswetenschapper, behandelcoördinator, coaches, een GZ-psycholoog en een psychiater.

Locatie
Het pand is gelegen in een rustige, groene omgeving van Roermond en dichtbij allerlei faciliteiten, zoals een supermarkt en openbaar vervoer. Met de uitstraling en sfeer van het voormalig klooster creëren wij een rustgevende en spirituele verblijfsplek. Op het terrein zelf worden voldoende mogelijkheden aangeboden om ook buiten behandeling en activiteiten uit te voeren waarbij de privacy van de deelnemers gewaarborgd blijft. In het pand op de begane grond zijn er diverse ruimtes voor o.a. activiteiten, individuele- en groepssessies. Op de bovenste verdieping bevinden zich de slaapkamers.

Wij hebben plek voor 2 verblijfsgroepen van 8 deelnemers. Ook wordt er dagbehandeling geboden aan nog een groep van 8 deelnemers.

Contact
Heb je vragen of wil jij je aanmelden, neem contact met ons op.

Heinsbergerweg 190
6045 CL Roermond

Tel.: +31851303987

Mail: reset@kl-ik.nl

Bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 uur