Iedereen hoort erbij in onze samenleving. Het kan iedereen overkomen dat het (even) niet lukt om het leven te leiden zoals je dat zelf wenst. Dit zijn vaak geen bewuste keuzes geweest en ook de omgeving speelt een grote rol. Vragen om hulp kan moeilijk zijn, maar als die stap eenmaal genomen is, kan een nieuwe ontwikkeling op gang komen en je leven veranderen. In de visie van KL-IK is aansluiting een essentiële voorwaarde voor duurzame verbinding en deelname aan de samenleving. Aansluiting is voor KL-IK de sleutel tot ontwikkeling en groei. Van individuen, netwerken, organisaties en uiteindelijk de samenleving als geheel. KL-IK staat voor aansluiting, vanaf de eerste ontmoeting aanwezig zijn bij de mensen die hulp nodig hebben.

Ook in het kader van wettelijke procedures wil KL-IK ervoor zorgdragen dat aansluiting niet uit het oog wordt verloren.