Wij hanteren de methodiek krachtwerk om onze zorgvragers te ondersteunen, zodat zij volwaardig mee kunnen draaien in de samenleving.

Krachtwerk maakt gebruik van de kracht en de mogelijkheden van cliënten en beschikbare hulpbronnen in de gemeenschap. Het ondersteunt cliënten in hun proces naar een veilig en zo zelfstandig mogelijk bestaan, voor henzelf en hun eventuele kinderen of partner.

De zes principes van Krachtwerk

  1. Mensen hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen;
  2. Focus op (individuele) krachten en niet op tekortkomingen;
  3. De cliënt heeft de regie over de begeleiding;
  4. De (werk)relatie tussen cliën en hulpverlener komt op de eerste plaats;
  5. Werken in de natuurlijke omgeving;
  6. De samenleving is een oase van hulpbronnen.

Rapportagesysteem

Wij werken met een transparant rapportagesysteem. Hiermee bedoelen we dat de cliënt, begeleider en eventueel het gekoppelde netwerk, het traject vanuit hun stoel kunnen volgen. Zij kunnen de voortgangsrapportage, het hulpverleningsplan, de netwerkkaart, de crisiskaart en andere belangrijke documenten inzien.

Wachtlijst

Wij hanteren geen wachtlijst!

Heb je een zorgtoekenning van de gemeente of een PGB, dan kun je direct bij ons terecht. Met ons uitgebreide en selectief geselecteerd personeelsbestand (bestaande uit ZZP-ers, ervaringsdeskundigen en buddies) kunnen wij per direct zorg leveren.

Heb je nóg geen zorgtoekenning van de gemeente of een PGB, dan kunnen wij je op een zeer korte termijn helpen deze aan te vragen.

Verkeer je in een crisissituatie, dan zijn wij altijd bereid om je op weg te helpen óf door te verwijzen naar geschikte hulp of instantie.

Bron Krachtwerk:

Wolf, J. (2015, november). Methodebeschrijving Krachtwerk. Geraadpleegd op 5 juni 2018 van movisie.nl: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-03/Methodebeschrijving-krachtwerk.pdf