KL-IK FIT

Meerdere dagdelen per week kan jij met begeleiders samen trainen aan het op peil houden van de lichamelijke conditie. Door de interactie met anderen komen gesprekken op gang die voor jou stimulerend kunnen zijn. Aan de ene kant helpt dit jou om sociale contacten aan te gaan en onderhouden. Aan de andere kant kunnen deze gesprekken aanknooppunten bieden voor jou en je begeleider.

  • Succes ervaringen opdoen.
  • Ervaren dat je resultaten kunt boeken met eigen inzet.
  • Fysieke vooruitgang.
  • Mentale vooruitgang.
Neem contact met ons op