Lieve mensen,

Het is een bijzondere tijd die impact heeft op zowel onze cliënten als medewerkers. We doen ons uiterste best om binnen de genomen maatregelen onze cliënten te blijven ondersteunen. We proberen alle geplande afspraken face to face te doen. In uitzonderlijke gevallen doen we de afspraken tot en met 6 april telefonisch of online laten plaatsvinden, uiteraard uitgezonderd van crisishulp, jeugdwet en Beschermd Wonen. Samen komen we hier doorheen: met elkaar zijn we sterk en zetten we de schouders eronder.

Team KL-IK