Begonnen door een klik, gestart met KL-IK’. Kl-IK is vernieuwend, een leefstijl en dit geven we door, ieder op een manier die bij hem matcht. Dat noemen wij ‘succes’

KL-IK is een relatief jonge zorg- en dienstverleningsorganisatie gevestigd in Sittard, niet alleen daar actief maar in heel Limburg. De begeleiding die KL-IK aanbiedt wordt hieronder beschreven in een aantal vormen die in de huidige maatschappelijke dienstverlening de (wettelijke) norm zijn. Het belangrijkste product van KL-IK wordt echter geleverd nog voordat de begeleiding start. KL-IK matcht op basis van de eerste contacten en ontmoetingen de juiste persoonlijke begeleider met een cliënt. Naast een KL- IK-begeleider kan dat ook een ervaren externe begeleider, ervaringsdeskundige, buddy of vrijwilliger zijn. De persoonlijke aansluiting en wat voor dat moment voor de cliënt het beste werkt, is doorslaggevend. Samen geven zij verder invulling aan de begeleiding op maat, altijd onder supervisie van een professionele hulpverlener van KL-IK. KL-IK biedt: ambulante begeleiding, beschermd wonen met verblijf, beschermd wonen zonder verblijf, cursussen, ombudsfunctie en  netwerk.

KL-IK is op zoek naar kandidaten voor de functie van voorzitter en lid Raad van Toezicht.

De maatschappelijke ontwikkelingen leggen een stevige druk op de positionering van KL-IK. Het is van groot belang dat de Raad van Toezicht is samengesteld uit deskundige personen met voldoende waarborgen voor een collegiale samenwerking.

Voor zowel de voorzittersfunctie als de functie van lid is een profielschets opgesteld. De voorzitter dient bij voorkeur woonachtig of werkzaam te zijn in de gemeente Sittard, voor potentiële leden is dit een pré, maar geen harde eis.

Kandidaten dienen in ieder geval te beschikken over aantoonbare ervaring/affiniteit met de sector zorg- en dienstverlening, geestelijke gezondheidszorg en bestuurservaring.

Kandidaten dienen tevens maatschappelijk actief te zijn en onafhankelijk te kunnen meedenken op strategisch niveau.
Uiteraard onderschrijven kandidaten de doelstelling, missie en visie van KL-IK. KL-IK hanteert de governancecode Zorg (2017).

Een uitgebreide profielschets kan door kandidaten worden opgevraagd bij het secretariaat, info@kl-ik.nl voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur/bestuurder van KL-IK, dhr. Bert Dahmen, telefonisch te bereiken op

085-1303987 of 06-13462166. Algemene informatie over KL-IK kunt u vinden op de website www.kl-ik.nl

Motivatiebrief en c.v. kunt u tot 15 juni 2020. mailen naar info@kl-ik.nl, t.a.v. Raad van Bestuur te Sittard (6131 BD) gelegen aan de Steenweg 67B, o.v.v. vacature Raad van Toezicht.