Informele klachten

 • Aantal: 5

In 2020 waren er 5 informele klachten die intern met de begeleiding en/of het management zijn opgelost.

Klachtenaspecten

 • Bejegening: 2
 • Accommodatie: 1
 • Begeleiding: 2
 • Privacy: 0
 • Toegankelijkheid: 0

Wijze van binnenkomst

 • Telefonisch: 2
 • Digitaal: 1
 • Brief: 0
 • Mondeling: 2
 • Overig: 0

Wijze van afhandeling

 • Bemiddeling mondeling: 5
 • Bemiddeling telefonisch: 0
 • Bemiddeling per brief: 0

Formele klachten

 • Aantal: 0 (In 2020 waren er geen formele klachten.)

Verbeterpunten

Klachten leveren vrijwel altijd leermomenten op. Bij veel klachten blijkt dat de klacht gebaseerd is
op een te kortschieten aan informatie en communicatie. Verder blijkt het managen van de juiste
verwachtingen bij de cliënt een belangrijke oorzaak van onbegrip. Overkoepelende thematiek is
dat een cliënt zich serieus genomen wil voelen, dat hij zich gehoord voelt.

Actiepunten

KL-IK kijkt naar de trends die voortkomen uit de meldingen en stemt hier het beleid als ook het opleidingsplan op af. Er zullen zowel in teamverband als individueel cursussen, opleidingen intervisie en supervisie aangeboden worden ter professionalisering